Αρχική Γενέθλια για τον Μίκη Θεοδωράκη: Ο μεγάλος Ελληνας δημιουργός γίνεται 96 χρονών ÌÉÊÇÓ ÈÅÏÄÙÑÁÊÇÓ - ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÂÉÂËÉÏÕ - ÌÏÍÏËÏÃÏÉ ÓÔÏ ËÕÊÁÕÃÅÓ

ÌÉÊÇÓ ÈÅÏÄÙÑÁÊÇÓ – ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÂÉÂËÉÏÕ – ÌÏÍÏËÏÃÏÉ ÓÔÏ ËÕÊÁÕÃÅÓ