Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο Θ’,  στίχοι 1-7

30/3/20 | 0 | 0 | 371 εμφανίσεις

Η επέλαση του κορωναϊού και η τραγική και πρωτόγνωρη κατάσταση στην οποία οδήγησε τον άνθρωπο του 21ου αιώνα, ανέσυρε από την μνήμη των 86 χρόνων μου ένα προφητικό κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννη όπου πιθανώς ο κορωναϊός αναφέρεται ως «το σμήνος ακρίδων που φέραν επί των κεφαλών τους στέφανον» και «εξήλθαν ως καπνός» από «το φρέαρ της αβύσσου» για να βασανίσουν τους ανθρώπους «περιορισμένον χρόνο».

1. «Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου,

 

2.καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου καιομένης, καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος.

 

3.καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς·

 

4.καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

 

5.καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾿ ἵνα βασανισθῶσι μῆνας πέντε· καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον

 

6. καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ μὴ εὐρήσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν, καὶ φεύξεται ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ θάνατος.

 

7.καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσίῳ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων.»

«Και ο πέμπτος άγγελος σάλπισε. Και είδα αστέρα να έχει πέσει από τον ουρανό στη γη, και του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού της αβύσσου (του χωρίς βυθού χάους).

 

Και άνοιξε το πηγάδι της αβύσσου και ανέβηκε καπνός από το πηγάδι σαν καπνός από καμίνι που καίει με (μεγάλη) φωτιά, και σκοτείνιασε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό του πηγαδιού.

 

Και από τον καπνό βγήκαν ακρίδες στη γη, και τους δόθηκε εξουσία σαν αυτήν που έχουν οι σκορπιοί της γης.

 

Και τους ειπώθηκε να μη βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε κανένα φυτό χλωρό, ούτε κανένα δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού πάνω στα μέτωπά τους.

 

 

Και τους δόθηκε εντολή να μην τους σκοτώσουν, αλλά να βασανιστούν πέντε μήνες· και ο βασανισμός τους να είναι σαν τον βασανισμό του ανθρώπου όταν δαγκωθεί από σκορπιό.

 

Και κατά τις ημέρες εκείνες θα ζητήσουν οι άνθρωποι το θάνατο, αλλά δεν θα τον βρουν, και θα επιθυμήσουν να πεθάνουν (για να γλυτώσουν), αλλά θα φεύγει ο θάνατος από αυτούς.

 

 

Και τα ομοιώματα των ακρίδων είναι όμοια με ίππους που είναι έτοιμοι για πόλεμο, και πάνω στα κεφάλια τους είναι σαν στέφανοι όμοιοι με χρυσό, και τα πρόσωπά τους σαν πρόσωπα ανθρώπων.»

 

Καθηγητής Βασίλειος Θ. Θωμαΐδης  MD

Θάλητος 6, TK 54645 – Θεσσαλονίκη

Κιν. Τηλ. 6932721875

vasileiosthomaidis@hotmail.com

 

Category: Προτεινόμενα άρθρα

Leave a Reply

 characters available

 


Το σχόλιο της ημέρας

Ροή Ειδήσεων


Εορτολόγιο