Αλήθεια και Πολιτική: ΟΓΔΟΟ (8ο) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

4/3/17 | 0 | 0 | 1,615 εμφανίσεις

Δευτέρα 06 (17.00-22.00 μ.μ.), Τρίτη 07 (10.00-22.00 μ.μ.) και Τετάρτη 08 Μαρτίου (10.00-22.00 μ.μ.) 2017, Κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., Α.Π.Θ.

 Το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό και η Επιθεώρηση  Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή της Επιτροπής Ερευνών του διοργανώνουν το όγδοό των (8ο) Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα: Αλήθεια και Πολιτική

 Διεύθυνση και ιδέα του Συνεδρίου: Καθηγητής Σωκράτης Δεληβογιατζής

 Το Συνέδριο πραγματοποιείται τη Δευτέρα 06 (17.00-22.00 μ.μ.), Τρίτη 07 (10.00-22.00 μ.μ.) και Τετάρτη 08 Μαρτίου (10.00-22.00 μ.μ.) 2017 στο Κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., Αμφιθέατρο I (ισόγειο), 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη – 54636 Θεσσαλονίκη, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

# Χορήγηση Βεβαίωσης-Πιστοποιητικoύ παρακολούθησης-συμμετοχής

# Πληροφορίες: http://www.philosophein.web.auth.gr/

Αλήθεια και πολιτική,

Κε.δ.ε.α. α.Π.Θ., 6-8 Μαρτίου 2017

ΣΥΝΟΨΗ

Η έμφαση δίνεται στην αίσθηση της πολιτικής διαφοράς και του διαχωρισμού με όρους παραγωγής αλήθειας, ενώ έχουμε να κάνουμε σήμερα με μιαν απενσάρκωση του πολιτικού σώματος – μη-ταυτότητα της κοινωνίας με τον εαυτό της, η οποία, παντού και πάντοτε, διασχίζεται από εσωτερικές αντιπαραθέσεις, η κατάργηση-εξάλειψη των οποίων δεν είναι μόνο αδύνατη, αλλά μοιάζει και ανεπιθύμητη. Η σύγκρουση δεν στρέφεται μόνο γύρω από μια οικονομική ταξική πάλη, αλλά διαθέτει ένα έντονα πολύτροπο ή αμφίσημο πολιτικό χαρακτήρα, δομημένη στην αντίθεση ανάμεσα στην επιθυμία καταπίεσης και μη καταπίεσης. Η πολιτική συγκροτείται μέσω ενός παιξίματος επιθυμιών καλύπτοντας ένα θεμελιώδες κενό, μια μη-σύμπτωση του πολιτικού σώματος με τον εαυτό του. Η εξουσία δεν βλέπεται, ούτε αντιμετωπίζεται σαν ένα θετικό αντικείμενο, ένα είδος πράγματος καθαυτό, αλλά μάλλον ως μία σχέση πόλων έντασης και δόμησης δυνατών βιωμάτων. Η μετα-νεωτερικότητα, έτσι, δεν κυριαρχείται ούτε από μια ύπατη υποκειμενικότητα, ούτε από απλούς καταταξιακούς όρους, αλλά ελέγχεται από μια διάλυση των παραδοσιακών δεικτών βεβαιότητας και ασφάλειας. Το φιλοσοφικό έργο αλήθειας δεν μπορεί να περιορίζεται άρα σε ένα λόγο ή ένα κείμενο, αλλά προβάλλει το χαρακτήρα ενός «γεγονότος», αυτού που επέρχεται, ενός «υπάρχειν» (es gibt”, «there is», «il y a»), όπου εγγραφόμαστε, προκειμένου να σκεφτούμε τον άλλο. Μας ανοίγει σε ένα κόσμο, όπου το νόημα καλεί το μη-νόημα, το λογικό το μη-λογικό, η γνώση τη μη-γνώση σε μια πορεία ανάμεσα στην τύχη και την αναγκαιότητα, σε μια τελεολογία χωρίς τέλος ή που αναβάλλει διαρκώς την πλήρωσή της.

Ο καπιταλισμός, ως εκείνος της καταστροφής (N. Klein), σε κάθε περίπτωση πάσχει – ενώ η Ελλάδα νοσεί -, στο εσωτερικό μιας γενικευμένης ήττας εγγεγραμμένης στο εννοιολόγημα-φληνάφημα του τέλους της ιστορίας (Fr. Fukuyama), που παίζει με τους όρους: α) ιδεολογικής αποδόμησης του κομμουνισμού, β) ηγεμονίας της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας ως οιονεί απουσίας ιδεολογίας. Η ελληνική περίπτωση χαρακτηρίζεται από πληθωριστική ανεπάρκεια διανοητικού, ηθικο-πολιτικού και, φυσικά, φιλοσοφικού χαρακτήρα. Η κατά μέτωπο επίθεση που υφίσταται η χώρα μας σε επίπεδο βιολογίας του ατομικού και του συλλογικού σώματος δείχνει τα αδυνατισμένα αντανακλαστικά μας εξαιτίας μιας βαθιάς κρίσης θεσμών και υστέρησης παιδείας, που σοβεί. Η εκπαίδευση πάσχει σε όλο το φάσμα των λειτουργιών και των βαθμίδων μάθησης: παραγωγισμός, πολαπλασιασμός του ασήμαντου, δυσαρμονία στη σύνδεση ποιοτικού-ποσοτικού, που οφείλει να διέπεται από μια κορυφαία διαλεκτική αμοιβαίας αναφοράς και τροφοδοσίας. Η τρέχουσα πολιτική αντιμετώπισης μιας πρωτοφανούς αμηχανίας του χρηματο-πιστωτικού συστήματος, εστιασμένης στη διαχείριση τιθάσευσης του πρωτογενούς ελλείμματος και απομείωσης του εξωτερικού χρέους, βγάζει ολοένα και περισσότερο στην επιφάνεια ανικανότητες διακυβέρνησης και αδυναμίες στη σύλληψη του καθολικού της μη ανταπόκρισης αφήνοντας, ενδεχομένως, περιθώρια γαιο-πολιτικών βλέψεων του αντιπάλου.

Τί μπορούμε, υπό τις συνθήκες αυτές ζόφου και εντροπικής λειτουργίας των θεσμών, να πράξουμε; Κάθε επαναστατικότητά μας οφείλει να περνάει μέσα από: α) ενεργοποίηση του αρχαιο-ελληνικού «μνήμονος» ως αναδιπλασιαστική γνώσης, β) αδιάσπαστο αποστασιοποίησης-ένταξης ως προς το αρχικό θεωρητικό γεγονός (ως δρώντα / παθητικότητες δεν αντιμετωπίζουμε μόνο το πρόβλημα και τη λύση του, αλλά και αποτελούμε μέρος του), γ) στράτευση σε διεργασίες απεμπλοκής από σκοπιμότητες υποκειμενοποίησης (πόθος νομής, πάθος ιδιοποίησης και αποκλεισμών, έριδα προοπτικής εξόντωσης του άλλου [/ αντιπάλου]), δ) διαλεκτική κίνηση φορέα ερμηνείας και αντικειμένου της με ανάληψη πρωτοβουλιών που θα υπερβαίνουν την απλή και καθαρή διαπιστωτική αναλυτική ή στρατηγήματα τεχνικής του περασμένου αιώνα, που εκπνέουν – περνώντας στην πράξη της θεωρίας…

Τί απομένει ως θεωρητικο-στρατηγικό πρόταγμα δράσης; Η πορεία προς μια πολιτική αλήθειας ως συνάντηση ανάμεσα στην πειθαρχία των ιδεών και την έκπληξη ή ρηξιγενή τοπική του συμβάντος (Al. Badiou) – μη ορατού ούτε ψεύσιμου, αναποφάνσιμου, υπαρξιακής απροσδιοριστίας – απέναντι σε μια ετερογενή συνδυαστική των κρατικών θεσμών, μια κανονιστική ομοιοστασία του εμπεδωμένου, κατεστημένου πράγματος. Η δημιουργία ενός πυρήνα σκέψης και δράσης προβάλλει συναφώς ως εκ των ων ουκ άνευ απαίτηση: εγρήγορση, αναστόχαση, παρέμβαση μπορούν να λειτουργούν ως καθοδηγητικοί άξονες ολοκλήρωσης, και η όλη πρωτοβουλία οφείλει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα φιλικότητας και αυτονομίας. Το ευάριθμο φιλοσοφικό πρόπλασμα του παρόντος στις μέχρι τώρα παρεμβατικές επισκοπήσεις και αναστοχασμούς μας τελεί υπό τους αδιαίρετους όρους εμβάθυνσης και διεύρυνσης με τη θεμελιώδη κατάφαση του μέλλοντος, που μας (προ)καλεί. Οι κινήσεις μας δεν έχουν παρά να ελαύνονται από την ιδέα μιας αισθητικής της σκέψης, καθώς αυτή αφήνεται σε ένα απροϋπόθετο ορίζοντα ολοκλήρωσης, που επίκειται μέσα από το αναβάλλον του πλησιάσματός της: το αισθητικό εντείνεται στο έλεος μιας αναζήτησης μορφών στο εσωτερικό των affectus (ανθρωπολογικών σταθερών θεμελιωτικού χαρακτήρα βούλησης, φαντασίας και πάθους [εγώ, εξουσίας, κτήσης], όπως αρχίζουν να θεματικοποιούνται φιλοσοφικά κυρίως στους Descartes, Spinoza και Kant και αναλαμβάνονται μεγεθυντικά φερ’ ειπείν από τους G. Deleuze και F. Guattari, ιδίως το δεύτερο – σε πλήρη διαλογική αντίστιξη προς τους Θουκυδίδη, Hobbes και Freud), ενώ το στοχαστικό καταφάσκει πυκνωτικά μιαν αρχή διατήρησης μάλλον παρά αραίωσης ή καταστροφής.

Ο παλιός ορισμός της αλήθειας, τώρα, ως “adequatio rei et intellectus” μεταφέρει ήδη το πράγμα από ένα είδος “επέκεινα της ουσίας” σε μια “ανθρωπικότητα” αυτονομίας σώματος (σωματικότητας), που ανακατατάσσει άρδην, κατόπιν, τις σχέσεις υπέρβασης και εμμένειας (ενυπάρχοντος) προς μια γραμματική-σημαντική σύνθεσης του νοήματος αναφοράς. Από την άποψη αυτή, η πολιτική μπορεί να προσφέρεται ως οικείος τόπος εργασίας του αληθινού νοημένου ως ανοίγματος σχηματισμών μέσα σε διεργασίες πολλαπλότητας και ως εμπειρίας ¨τέλους” (περάτωσης και σκοπού). Η σύνδεση της αλήθειας με την επιστήμη και τη γνώση μπορεί, ακόμα, να μεταφέρει στην πολιτική μια διάσταση δημιουργικής κατασκευής και εξαιρετικής μοναδικότητας ή ιδιαιτερότητας, που την προσορμίζουν σε μια αιωνιότητα χωρίς μεταφυσική. Υπάρχει μια υλικότητα, ένα σώμα επιτελεσμένης αλήθειας, όπου συνείρονται δρώντα και διαδικασία σε ένα συμβάν προσιτότητας και αναπαραστασιακότητας μέσα στη συγκροτημένη καταστασιακή γνώση. Μια διεργασία αλήθειας που συντελείται μέσα στο γεγονός, είναι έτσι μια γενετική παραγωγή που περιβάλλει την ολότητα της υπό αναπαράσταση κατάστασης.

Πώς μια τέτοια προσέγγιση παραμένει δυνατή, καθώς βρισκόμαστε στο έλεος μιας ριζικής ετεροτοπίας (M. Foucault), όπου μελαγχολία και οργή παράγουν ρήξη, παρακμή ή και αρνητική εντροπία, δεδομένου ότι το πραγματικό εμμένοντας στο είναι του αντιστέκεται ποικιλοτρόπως;

Από το Εργαστήριο φιλοσοφικής έρευνας πάνω στο φαντασιακό και την Επιθεώρηση Φιλοσοφείν. Πολιτικά ανθρωπολογικά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

 17.00 – 18.00. Προσέλευση Εγγραφές

18.00 – 18.30. Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.

Διεύθυνση-Διδασκαλία: Μιχάλης Κζούνιας

 18.30 – 19.00. Χαιρετισμοί (Παρουσίαση: Εύα Δεληβογιατζή, υποψ. Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Φιλοσοφικής ‘Ερευνας πάνω στο Φαντασιακό, Διευθυντής/Εκδότης Περιοδικού Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Ζουράρις, Υφυπουργός Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων, Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII, Συγγραφέας

Θεοδόσιος Πελεγρίνης, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Πρύτανης, τ. Υφυπουργός Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων

Κατερίνα Νοτοπούλου, Διευθύντρια Γραφείου Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκης

Περικλής Μήτκας, Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρύτανης αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θεόδωρος Λαόπουλος, Καθηγητής Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων Μετρήσεων και Ελέγχου, Αντιπρύτανης ‘Ερευνας και Συντονισμού αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Αντιπρύτανις Ανθρωπίνων Πόρων αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Πέτσιος, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρόεδρος Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας

Δημήτρης Μαυροσκούφης, Καθηγητής Παιδαγωγικής, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλήμων Παιονίδης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πρόεδρος Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εναρκτήρια Συνεδρία

Προεδρείο: Σωκράτης Δεληβογιατζής, Ελένη Καλοκαιρινού 

19.00 – 19.30. Εισαγωγή στην όλη προβληματική του Συνεδρίου:

Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Φιλοσοφικής ‘Ερευνας πάνω στο Φαντασιακό, Διευθυντής/Εκδότης Περιοδικού Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«Η διασκεδασμένη αλήθεια του πολιτικού και της πολιτικής».

19.30 – 19.55. Κωνσταντίνος Γουλιάμος, Καθηγητής Πολιτικής, Κουλτούρας και Επικοινωνίας, Πρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρόεδρος Συνόδου Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων

«Επέκεινα της Αλήθειας και η Αλήθεια του Ενθάδε – Η πολιτική του πολιτικού μεταμορφισμού».

19.55 – 20.20. Αντώνης Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τ. Διευθύνων Σύμβουλος ΝΕΡΙΤ

«Η περί της αλήθειας αλληγορία».

20.20 – 20.45. Φώτης Καγγελάρης, Διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας, Université de Paris, Συγγραφέας

«‘Posttruth’ ή η αλήθεια του ‘πράγματος’».

20.45 – 22.00. Στρογγυλή τράπεζα: «Αλήθεια, ελευθερία και πολιτική σήμερα. Αφιέρωμα στη Hannah Arendt».

Σωκράτης Δεληβογιατζής (Συντονιστής), Κωνσταντίνος Ζουράρις, Γεώργιος Κασιμάτης, Αντώνης Μακρυδημήτρης, Νίκος Ιντζεσίλογλου, Κωνσταντίνος Γουλιάμος, Θεόδωρος Γεωργίου, Φώτης Καγγελάρης, π. Νικόλαος Λουδοβίκος, Σπύρος Παυλίδης, Παντελής Σαββίδης, Λευτέρης Τζιόλας, Γιώργος Γιαννόπουλος. 

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Β’ Συνεδρία

Προεδρείο: Ιωάννης Μαρκόπουλος, Σπύρος Μακρής

09.30 – 9.50. Στέλλα Αλεξανδρή, Ερευνήτρια – Εκπαιδευτικός

“Συνθήκη αλήθειας στην αριστοτελική πολιτική φιλία”.

09.50 – 10.10. Αναστασία – Σοφία Αλεξιάδου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ιστορικός, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

«Υπάρχει αλήθεια στην πολιτική;».

10.10 – 10.30. Ιωάννης Σταμούλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«Ο καθαρός καί ἄκρατος νοῦς του Αναξαγόρα αρετή του πολιτικού ανδρός:

προβληματισμοί από τις αραβο-ισραηλινές σχέσεις».

10.30 – 10.50. Δάφνη Χρυσικάκη, Ερευνήτρια Φιλοσοφίας, Συγγραφέας

«Προβολές του «είναι-φαίνεσθαι» στην αλήθεια της Πολιτικής: ο συμβιβασμός των διεστώτων».

10.50 – 11.20. Συζήτηση

11.20 -11.50. Διάλειμμα

Γ’ Συνεδρία

Προεδρείο: Βασιλική Καραβάκου, Πάνος Νοτόπουλος

11.50 – 12.10. Φίλιππος Παϊπέτης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Η αλήθεια της πολιτικής στην Πολιτεία του Πλάτωνα: φιλοσοφία, πολιτική, σοφιστική, τυραννία».

12.10 – 12.30. Χρυσάνθη Κεχρολόγου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης

«Το (α)δύνατο του πολιτικού”.

12.30 – 12.50. Μουράτης Κοροσιάδης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης

«Από το ‘μεθ’ οἵας πολιτείας και τρόπων’ του Θουκυδίδη προς ένα εντροπικό Πεπρωμένο».

12.50-13.10. Αναστασία Δεληγκιαούρη, Διδάκτορική Επιστημονική Συνεργάτις, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Καστοριά

«Η ρηματική συγκρότηση της αλήθειας και η εποχή της μετα-αλήθειας στην πολιτική».

13.10 – 13.40. Συζήτηση

Δ’ Συνεδρία

Προεδρείο: Γρηγόρης Καραφύλλης, Θεόδωρος Γεωργίου

16.00 – 16.20. Ιορδάνης Κουμασίδης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

«Οικεία παιχνίδια (μετα-)αλήθειας: η σεξουαλικότητα ως κανονιστικός διαμορφωτής υποκειμενικότητας και πολιτικής».

16.20-16.40. Πάνος Νοτόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Α’ ΤΕΙ Σερρών

«Ονειρολογία: η κοινωνική σημασία της εξαπάτησης».

16.40 – 17.00. Γιώργης Σκουλάς, Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

«Η παραποιημένη πραγματικότητα και η στάση των: Αριστοτέλη στην αρχαιότητα και Γκράμσι στη νεωτερικότητα».

17.00 – 17.20. Κερασένια Παπαλεξίου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης, Καθηγήτρια Πειραματικού Γυμνασίου – Λυκείου Θεσσαλονίκης

«Πραξεολογική θεώρηση του διαπολιτικού πλέγματος αλήθειας».

17.20 – 18.00. Συζήτηση

18.00 – 18.30. Διάλειμμα

Ε’ Συνεδρία

Προεδρείο: Σωκράτης Δεληβογιατζής, Γιάννης Μήτρου, Σπυρίδων Φίλκας-Φιλικός

18.30 – 18.50. Νένος Γεωργόπουλος, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Κεντ, Η.Π.Α.

« Η παρρησία: το παράδοξο της δημοκρατίας. Τότε και τώρα».

18.50 – 19.10. Νίκος Ιντζεσίλογλου, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Δικαίου, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης

«Το ‘είναι’, το ‘φαίνεσθαι’ και το ‘γίγνεσθαι’ των σχέσεων της πολιτικής με τα λοιπά κοινωνικά υποσυστήματα».

19.10 – 19.30. Παναγιώτης Δόικος, Αναπλ. Καθηγητής Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης

“Η στοχαστική φαντασία και η πολιτική πράξη”.

19.30 – 19.50. Χρίστος Σιδηρόπουλος, Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Στρασβούργου, τ. Γεν./Επιστ. Διευθυντής Ψ.Κ.Β.Ε. και Πρόεδρος Φ.Ε.Β.Ε.

«Η αλήθεια του υποκειμένου και το πολιτικό».

19.50 – 20.10. π. Νικόλαος Λουδοβίκος, Καθηγητής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης

«Το πράγμα της Πολιτικής και το πράγμα της Ψυχής: Lacan, Ακινάτης, Μάξιμος ο Ομολογητής».

 20.10-20.40. Γεώργιος Κασιμάτης, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Νομικός Σύμβουλος Πρωθυπουργού

«Η αλήθεια στον πολιτικό λόγο και η ανάγκη της πολιτικής παιδείας».

 20.40 – 21.30. Συζήτηση

 Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

 Στ’ Συνεδρία

Προεδρείο: Ελένη Καλοκαιρινού, Ηλίας Βαβούρας.  

09.30 – 09.50. Βάγια Μόχλα, Επικοινωνιολόγος-Πολιτικό Marketing

Ο ρόλος των ψευδών ειδήσεων ως εργαλείο άσκησης πολιτικής”.

09.50 – 10.10. Ηλίας Βαβούρας, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης, Συγγραφέας

«Η θρησκεία ως όργανον πολιτικής φιλοσοφίας στον Κριτία και τον Hobbes».

10.10 – 10.30. Σπύρος Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

«Γεγονική αλήθεια, μοντέρνο ψεύδος και πολιτική σκέψη της Hannah Arendt».

10.30 – 10.50. Θεόδωρος Καμπουρίδης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης

«Αριστοτελική αρετή και πολιτική μετα-αλήθεια στο προσωποτεχνικό υποκείμενο».

10.50 – 11.10. Συζήτηση

11.10 – 11.40. Διάλειμμα

 Ζ’ Συνεδρία

Προεδρείο: Τέσσα Δουλκέρη, Γιώργης Σκουλάς

11.40 – 12.00. Κυριάκος Πατράγας-Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής Ισλαμικού Δικαίου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Αλήθεια και Πολιτική στο Ισλάμ».

12.00 – 12.20. Τέσσα Δουλκέρη, Καθηγήτρια Επικοινωνίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης, Ελένη Τσαλκατίδου, Δημοσιογράφος, και Βασιλική Δάλλα, υποψ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου

«Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. και των νέων μέσων στην κατασκευή της πληροφορίας και την παραγωγή της μετα-αλήθειας της πληροφορίας: η περίπτωση της πολιτικής».

12.20 – 12.40. Δημήτριος Τζωρτζόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Συγγραφέας

«Αριστοτέλης και Hegel: κοινωνική και πολιτική ηθική χτες και σήμερα».

12.40 – 13.00. Δημοσθένης Δαγκλής, Φυσικός, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας της Επιστήμης, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης

«Τεχνοεπιστημικές Αλήθειες και Πολιτική».

13.00 – 13.30. Συζήτηση

 Η’ Συνεδρία

Προεδρείο: Γιάννης Πλάγγεσης, Χρυσάνθη Κεχρολόγου

15.30 – 15.50. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας

“Η αλήθεια της πολιτικής και η νεοελληνική φιλοσοφία”.

15.50 – 16.10. Γιάννης Μήτρου, Εταίρος Ερευνητής Ε.Φ.Ε.Φ., αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ψυχαναλυτής

 «Η πολιτική ως τεχνική της βιοεξουσίας εντός του καπιταλιστικού Λόγου και η κατασκευή του αληθούς».

16.10 – 16.30. Δημήτριος Μουρτζίλας, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Goethe Universitȧt Frankfurt

“Αλήθεια και ψέμα στην Πολιτεία του Πλάτωνα”.

16.30 – 16.50. Αλέξανδρος Καϊδόγλου, Πολιτικός, Αρθρογράφος, Συγγραφέας

«Η συμβολή της αλήθειας στην Πολιτική για ευδοκίμηση της δημοκρατίας». 

16.50 – 17.30. Συζήτηση

17.30 – 18.00. Διάλειμμα

 Θ’ Συνεδρία

Προεδρείο: Σωκράτης Δεληβογιατζής, Αναστασία Δεληγκιαούρη, Κερασένια Παπαλεξίου

18.00 – 18.20. Ελένη Καλοκαιρινού, Αναπλ. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης

«Οι αντικειμενικές προϋποθέσεις της αλήθειας: Αριστοτέλης, Kant, Wittgenstein».

18.20 – 18.40. Γρηγόρης Καραφύλλης, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

«Πρακτική γνώση, χρηστικότητα και ωφελιμισμός ως αλήθεια και πολιτική στον αμερικανικό πραγματισμό (W. James)”.

18.40 – 19.00. Ιωάννης Μαρκόπουλος, Καθηγητής Φιλοσοφίας της Τεχνοεπιστήμης, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«Από το ρεαλισμό και την έννοια της αλήθειας στον πραγματισμό και την πολιτική μετα-αλήθεια».

19.00 – 19.20. Γιάννης Πλάγγεσης, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης

«Percy Bysshe Shelley: Ριζοσπαστικός διαφωτισμός, πολιτική θεωρία και επανάσταση».

19.20 – 19.40. Βασιλική Καραβάκου, Αναπλ. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

«Αλήθεια και Πολιτική».

19.40 – 20.00. Θεόδωρος Γεωργίου, Καθηγητής Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

«Η ιδέα της πολιτικής αλήθειας».

20.00 – 20.30. Συζήτηση

20.30 – 21.00. Συμπεράσματα. Τέλος των εργασιών του Συνεδρίου.

 Οργανωτική-επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου

Σωκράτης Δεληβογιατζής (Πρόεδρος), Ελένη Καλοκαιρινού, Βίκη Καραβάκου, Τζίνα Παπαλεξίου, Ηλίας Βαβούρας, Γιάννης Μήτρου, Εύα Δεληβογιατζή, Γιώργος Αρσένης, Στέφανος Γεωργόπουλος, Βάγια Μόχλα, Σπυρίδων Φίλκας-Φιλικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: Ειδησεις, Πολιτισμός

Leave a Reply

 characters available

 


Το σχόλιο της ημέρας

    19/9/20 | (1 σχόλια)
    Το δίλημμα «οικονομία ή υγεία» επανήλθε με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο, καθώς ο αόρατος εχθρός όχι μόνο δεν υποχώρησε το καλοκαίρι, αλλά επανήλθε δριμύτερος. Ηχώρα βρίσκεται και πάλι μπροστά σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Το δίλημμα «οικονομία ή υγεία» επανήλθε με δραματικό ...

Ροή Ειδήσεων


Εορτολόγιο

Φωτογραφία της ημέρας