Μορφή πολιτεύματος.

10/2/19 | 0 | 0 | 245 εμφανίσεις

του Κωνσταντίνου Γεροντή, Πρόεδρου της “Παρέμβασης”.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   18/Νοεμβριου /2018

Η  πρόθεση  δημοσιοποίησης     θέσεων   μου,  σχετικά  με  την  επικείμενη  αναθεώρηση άρθρων  του  Συντάγματος,  παρακινείται  από  δύο  βασικές αιτιολογίες.                                  Πρώτο     επειδή    κατατέθηκε    πρόταση    εις   το   Ελληνικό   Κοινοβούλιο,   από   την  διακυβερνητική   συνιστώσα  ομάδα,   για    κάποια    μορφή       Αναθεώρησης.                       Δεύτερο   γιατί   είναι  ιστορικά  διαπιστωμένο    ότι,   η    αναθεώρηση   του   1986,      δυσχέρανε    και    τραυμάτισε    την   δημόσια     ζωή   της   Χώρας ,με τελικό  αποτέλεσμα  να   προκαλέσει   αποδυνάμωση    του Προεδρευομένου  Κοινοβουλευτικού   πολιτεύματος.

Είναι   σήμερα   αναγκαίο,  η  προτεινόμενη   αναθεώρηση,  να  λάβει    σοβαρά  υπόψη   τα   προβλήματα   που    μπορεί  να  δημιουργήσει,   μια   μη  ιδιαίτερα  μελετημένη  &  σοβαρή  αναμόρφωση   του   καταστατικού   χάρτη   της   Πολιτείας.  Δεδομένου δε   ότι,  η  εκάστοτε  αναπροσαρμογή  του  Συντάγματος,   προδικάζει για   δεκαετίες  το  μέλλον  του  Ελληνικού  λαού,   είναι    Εθνικά  απαραίτητο   και   ιδιαίτερα     χρήσιμο,   να    επιδειχθεί:       Ουσιαστική    συμμετοχή   και   αγαστή   συνεργασία,   όλων   των  πολιτικών   δυνάμεων ,   ανεξαρτήτως   ιδεολογικών   και   πολιτικών    προσεγγίσεων!!

Παρόλο   ότι  δεν  ανήκω  εις  την  κοινότητα  της  Νομικής   επιστήμης, παρακολουθώντας  επί    σειρά    ετών     με    ιδιαίτερο   ενδιαφέρον   τα  δημόσια     πράγματα   της    χώρας,         τολμώ      να   παρουσιάσω  σκέψεις &  θέσεις  για  την   Αναθεώρηση   του    Συντάγματος    Από      το  1980    λειτουργώ   ως    ενεργός   πολίτης .    Δημιούργησα     την    Εταιρία             Ε λληνο-Ευρωπαϊκών  Μελετών{ Ε Ε Μ}   Ως  συνέχεια  της  ΕΕΜ,  το  2010 ,   συγκροτήθηκε                 η   ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ,   ως  Πολυσυλλεκτικός     Κοινωνικός   Πυρήνας  & Δεξαμενή  σκέψεις    Στελεχών .    Δημιουργήθηκε     εξ  αιτίας   της   επελθούσης   τότε   οικονομικής   κρίσης.

Το  1974   η  χώρα   μας  βγήκε   από  μια  ιδιαίτερα   σοβαρή   συνταγματική  εκτροπή  . Οι  συγκυρίες    εκείνης  της  εποχής,   επέβαλαν  την   εγκαθίδρυση   νέου  πολιτεύματος   Το  1975  καθιερώθηκε  η  Προεδρευόμενη  Κοινοβουλευτική  Δημοκρατία, από  ιδιαίτερα σοβαρούς  πολιτικούς  άνδρες   και  σοφούς   επιστήμονες,  ειδικούς  του  συνταγματικού  δικαίου.      Η    εφαρμογή  του  νέου    πολιτεύματος,  εξυπηρέτησε   την  διαχείριση    του  κράτους,  από  τους  πολιτικούς   μέντορες,   εκείνης   της   εποχής .                                                                                                        Το   Σύνταγμα    του   1975,   εξασφαλίζει και   υπερασπίζεται   την    αξία  του  ανθρώπου  και  την  ορθόδοξη  πίστη  των  Ελλήνων  πολιτών !!

Εκτοτε  οι    ηγεσίες συνήθως   πειθαρχούσαν  στις  επιταγές  του  καταστατικού  χάρτη,    Όταν   όμως   οι  διατάξεις του,  δεν  βόλευαν   στις    πολιτικές     επιδιώξεις,  οι    κρατούντες την  εξουσία  προχωρούσαν   σε   Συνταγματική   αναθεώρηση   [π.χ.1986],        Εκ    των   αποτελεσμάτων   αυτής   της  ατελούς   αναθεώρησης     επιβεβαιώνεται   η    κυρίαρχη   επιστημονική    εκτίμηση,  ότι  η  επιτυχία    ενός καταστατικού  χάρτη  δεν  έχει  να  κάνει μόνο  με  τα  άρθρα  ενός  συντάγματος, αλλά  κυρίως  με  την  εκάστοτε πολιτική  σκοπιμότητα   των  πολιτικών    ηγετών.                                                                                               Η   χρονική   περίοδος  των  μνημονίων    επιβεβαίωσε  περίτρανα  αυτή   την  εκτίμηση.

Το  1986  η  επιβληθείσα  αναθεώρηση  μετέτρεψε  το  πλέον  ιερό κείμενο   πού διαθέτει  μία   δημοκρατία,   σε   ένα    μόνιμο   χάρτη   μέτρων ,   για   εξυπηρέτηση    κυρίως   των πολιτικών  επιλογών,  των  κατεχόντων   τότε   ηγετών   την  κοινοβουλευτική  δύναμη .    Σήμερα    κάτω  από    δυσχερή   κοινωνική , οικονομική  και  πολιτική  συγκυρία  που ζούμε,  παρουσιάζεται     ανάλογη    πρόθεση    πολιτικής     προσαρμογής , των   προτεινόμενων  προς    αναθεώρηση    άρθρων    του    Συντάγματος.

Ασφαλώς  αποτελεί    επιβεβλημένη   αναγκαιότητα ,  να   εξυχρονισθεί   ο  καταστατικός  της    πολιτείας   χάρτης .  Η   σύγχρονη    εσωτερική      και    διεθνιστική  πραγματικότητα    στην    οποία    συμμετέχει    και    πορεύεται  η   Ελλάδα,    επιβάλλει  αναθεώρηση    του    Συντάγματος     Προσαρμογή    στην    σημερινή  πραγματικότητα  Κυρίως  όμως  σεβασμό και  δημιουργία  νέων  ουσιαστικών    εξυχρονιστικών  θεσμών.                                                         Προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  αναθεώρηση,  χρειάζεται  οπωσδήποτε  συσπείρωση                 και  συνεργασία  των  πολιτικών  δυνάμεων,                                                                                                                             Πολιτική  πόλωσης,   δεν  θα   δώσει  για  το  μέλλον  της  Χώρας  θετικό   αποτέλεσμα!!!   Στις    προθέσεις    μου   είναι   να   προσεγγίσω   τα   άρθρα    εκείνα   του   Συντάγματος,  που γενικώς εκτιμάτε,   πως  δεν  διαδραμάτισαν   στην   διακυβέρνηση   της   χώρας  μέχρι   σήμερα    θετικό    ρόλο.    Συνήθως    λόγο    άστοχων    διακυβερνητικών    ανακολουθιών     οι   οποίες   προέκυπταν,  εξ  αιτίας   στρεβλών   ερμηνειών     κανόνων  του  Συντάγματος,

Ίσως   ήρθε  η   ώρα   να   προχωρήσουμε   στην    αναθεώρηση ,  με   πολιτικό     θάρρος   και    παράλληλη    συμμετοχή   καταξιωμένων    κοινωνικών    οργανισμών {Think Tank}.       Να  προταθούν  θέσεις & θεσμοί   για   πραγματικό    Πολιτειακό    Μετασχηματισμό,        που  θα   επιβάλει   χρήσιμες,  σοβαρές  και  αναγκαίες  αλλαγές   στο  πολιτικό  και  πολιτειακό  σύστημα  διακυβέρνησης  της  Χώρας  Ένα  σύστημα  που   να  δημιουργεί  αίσθηση  σταθερότητας  και  ασφάλειας,    διαχρονικά,    για    την   Ελληνική    Πολιτεία    Να  εξασφαλίζει  δε  μεταξύ  των  εξουσιών  σταθερή   πολιτική   ισορροπία

.Είναι  γνωστό  κατά  πόσο, σε  ευνομούμενα     κράτη,  πρέπει    να    επιτυγχάνεται   η   ισορροπία    των  εξουσιών        Ένα  ισχυρό  παράδειγμα  αποτελούν  οι  Η Π Α. εις  τις  οποίες    υπάρχουν,    σοβαρές   πολιτικές    διενέξεις –  αντιπαλότητες    μεταξύ    της Κυβέρνησης & Κογκρέσου.   Αυτή    όμως     η αντιπαλότητα    εξασφαλίζει    ισορροπία      για    μια    καλώς   διοικούμενη    πολιτεία.   Είναι   φανερό    ότι    με    την  αναθεώρηση  του Ελληνικού συντάγματος  το  1986 ,   διαταράχθηκε  η   υπάρχουσα    μέχρι    τότε  πολιτική   και    πολιτειακή μερική   ισορροπία    που  υπήρχε    στη  Χώρα   μας.

Σύγχρονα     διαφαίνεται, ότι επανέρχεται  κάποια  ισορροπία,  κυρίως  κατά  την σκληρή    περίοδο    της   Συμφωνίας   των    Πρεσπών.    Η    υπερθεσμική     λειτουργικότητα   που    επέδειξε   και   συνεχίζει    να      επιδεικνύει        ο  Πρόεδρος    Προκόπης     Παυλόπουλος   κυρίως    κατά  την  περίοδο  αυτή,  ο  οποίος   και  επέβαλε    όρους  και  άρθρα, προκειμένης  της  απάλειψης  αλυτρωτικών  θέσεων  των  Σκοπιανών  έναντι  όλων  εκείνων  της  προσυμφωνίας  των  Πρεσπών.   Βελτιώνοντας  έτσι   την τελική   αποτύπωση    της    προσυμφωνίας  ,επιβάλλοντας     βασικά    Εθνολογικά    Ελληνικά  ιστορικά   στοιχεία .    Προφανές   είναι   ότι,   κατ  αυτή   την    περίοδο,  δημιουργήθηκε¨   κάποια    ισορροπία  Εκτελεστικής & Πολιτειακής  εξουσίας.

Σήμερα   παρουσιάζεται   νέα πρόθεση  Αναθεώρησης   από  την σημερινή  πολιτική ηγεσία                 Ως    πολίτες   αναρωτιόμαστε για    το  σημερινό    πολιτικό   διακυβερνητικό   συνασπισμό   και   τον   ευρύτερο     πολιτικό     χώρο,   εάν    έχουν   την   πρόθεση       να  δημιουργήσουν   ένα  αξιόλογο  καταστατικό  χάρτη,  μακράν   κομματικών  καιροσκοπισμών.                                      Ένα     χάρτη       ο  οποίος    τις  επόμενες  δεκαετίες  σοβαρά να   καθοδηγεί  την     ζωή    της    Ελλάδας.    Δυστυχώς   είναι    πασιφανές    ότι  το  πολιτικό  σύστημα,  για  ακόμη    μια    περίοδο    βρίσκεται    κάτω    από    ιδιαίτερα    ισχυρό    τριγμό.

 

Για    πρώτη    φορά  η   ιδεοληψία    επιβάλλει  την   διαχείριση    στη   διακυβερνητική πραγματικότητα .   Ως    πολίτης  και  πριν  ολοκληρώσω  την  παρούσα  εργασία,  είμαι  υποχρεωμένος  να    επισημάνω    τις   κάθετες    διαφωνίες      μου    για   συγκεκριμένες    προτάσεις    της  διακυβερνητικής    συνιστώσας.                                                                                   Όταν  ευρύτατο  ποσοστό  του  Λαού  ακόλουθεί  το   Χριστιανικό  δόγμα,   πώς  είναι  δυνατό  η   Εκκλησία    να   αποτελεί   θρησκευτικά    ουδέτερη    οντότητα ?                                            Με  ποια  συλλογιστική  επιβάλλεται η  καθιέρωση πολιτικού  όρκου  σε   Δημόσια    όργανα,  μάλιστα    εξαιρουμένων   των  άλλων   δογμάτων    ( π.χ. Μουσουλμάνων)?                                                            Πώς    είναι   επιτρεπτό  να  προτάσσουν  άλλο  διοικητικό  όργανο  διοίκησης Εκκλησίας   εκτός  της  Ιεράς  Συνόδου?   Οι  δε  ιερείς  ως   λειτουργεί   και  εκπρόσωποι  της πίστης  του  Λαού  να  μετακινούνται  ως  συντεχνία  από    ένα  ασφαλιστικό  φορέα  σε  άλλον?

Τέλος  η   πρόταση    κατάργησης    του    άρθρου  21   που   στο    ισχύον    Σύνταγμα,     ορίζει  την  οικογένεια  ως    θεμέλιο    της    ελληνικής    κοινωνίας  κάτι    που  είναι              &  πίστη  του  Ελληνικού  Λαού  με  κάνει  σοβαρά ν¨ αναρωτηθώ,                                             Που  πραγματικά  μας  οδηγεί  η  σημερινή  διαχειριστική  ηγεσία???

Ανεξάρτητα  από  τις  εμφανείς  σημερινές  δυσχέρειες ,  στις  προθέσεις  μας  είναι   να  προτείνουμε,  τις  αναγκαίες  δομικές  αλλαγές  που  πρέπει  να συμπεριληφθούν  στο    νέο  Σύνταγμα    Ασφαλώς  αρμόδιοι  ειδικοί  επιστήμονες,  ως  σύμβουλοι  της  πολιτικής  ηγεσίας ,   ελπίζουμε   ότι  θα  σχεδιάσουν   με   σοφία  τις   αναγκαίες    συνταγματικές λεπτομέρειες  που   αρμόζει,    βελτιούμενες  να  προστεθούν.                                                     Δεν    πρέπει όμως,  καθώς  υπάρχει  πρόθεση,     να  φορτωθούν οι πολίτες  φορτίο  πολιτικών  αλλαγών   με  την μορφή   δημοψηφισμάτων!

Η κοινότητα  της Νομικής  και  Πολιτικής  επιστήμης  στην   χώρα  μας,  δεν  στερείται  αξιόλογων  επιστημόνων  προκειμένου  να  διαμορφώσουν  ένα   αξιόλογο  συνταγματικό  πρότυπο.    Η  παρουσία   και  συμμετοχή   μου   σε  πρόσφατο  πάνελ,  με  τον  αείμνηστο   Καθ.   Σταύρο   Τσακυράκη,  τον Καθ.   Κ   Χρυσόγονο   τον  περιφερειάρχη, Κ   Μπακογιάννη και   τον    Δικηγόρο.     Αθηνών       Κύριο   Χάρη   Οικονομόπουλο,   μου  έδωσε  την  ευκαιρία  να  παρουσιάσω   σχετικές  προτάσεις –   θέσεις – απόψεις,    τις  οποίες  αρχικά   διατύπωσα     εις    το    βιβλίο    μου,        ΕΠΑΝΑΘΕΣΜΙΣΗ  της  Ελληνικής  Πολιτείας           Εις  το  άρθρο μάλιστα   «περί  πολιτεύματος  αναζητήσεις»    ανέφερα  τα  εξής:                     « Το  Σύνταγμα   μιας  χώρας, ενός  λαού,  θεωρείται   ότι  πληροί    τους  όρους δημιουργίας  του,  μόνο  όταν  κατά  την  σύνταξη     και  κυρίως    κατά   την   διαχρονική  περίοδο  εφαρμογής  του, αποδειχθεί  ότι  εκτός  της  πολιτικής  ισορροπίας  στην  χώρα,  έγινε  πρόβλεψη  για  την  κουλτούρα  και  τον  ιδιάζοντα   χαρακτήρα  του  λαού  για  τον  οποίο    συνετέθη»

 

Μετά  την  μεταπολίτευση  ,  εκτιμούμε  ότι   το  Σύνταγμα  άντεξε ,  την  Ελληνική  πολιτική  πραγματικότητα ,  τουλάχιστον  κατά  τα  πρώτα  χρόνια   πού  ακολούθησαν  μετά  την  δημιουργία    του.   Στην    συνέχεια   όμως,  δεν  απέδωσε  ιδιαίτερα    θετικό    πρόσημο . Πολλαπλά  παραβιάσθηκε ,  κυρίως   κατά  την  περίοδο    της  σύγχρονης    πολιτικό-οικονομικής  κρίσης   (Μνημόνια).    Καταστρατηγήθηκε  πολλές  φορές  το  πνεύμα  και  το  γράμμα    του   Συντάγματος.   Ασφαλώς  η    σύγχρονη   εσωτερική   &  διεθνής    συγκυρία   στην  οποία  συμμετέχει  και  πορεύεται  η   Ελλάδα,  επιβάλλει   άμεσα  ουσιαστική  πλέον, αναθεώρηση   Συντάγματος και   Θεσμών

Το    1975  ο  τότε    νομοθέτης  του   Συντάγματος ,  διατηρεί   περιορισμένες  αλλά   ουσιαστικές  προνομίες,  εις  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας.  Έτσι  διατηρείτε  κάποιος  έλεγχος  αυθαίρετων  κινήσεων  της  εκτελεστικής  εξουσίας  Η  αναθεώρηση όμως   του 1986  καταργεί  τις  όποιες  προνομίες   του  Πρoέδρου,  μετατρέποντας  τον  θεσμό  σε «τύποις  όργανο»  της  πολιτείας.  Με   το  άρθρο  44,   παράγραφοι  2  &  3, καθώς  και  άλλων  Συνταγματικών  στοιχείων  του  1975    παραχωρούνται  πολιτειακές  δικαιοδοσίες  εις  τον  θεσμό  του  Προέδρου .     Το  ίδιο  άρθρο,  του  1986,   στερεί  από  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας,  οποιαδήποτε  δυνατότητα   λειτουργίας    καθιστώντας  την  εκτελεστική   εξουσία  απολύτως  κυρίαρχη.                                                                                                                 Καταργεί δε πλήρως  το  άρθρο  39  του -75    Με  αυτή  την  απουσία      εκ    του   ισχύοντος    Συντάγματος   του1975, στερούν  από  τον  Ανώτατο    Άρχοντα   να    συγκαλεί,   επί    σοβαρών  Eεθνικών  θεμάτων   συμβουλευτικά  το    Συμβούλιο     Δημοκρατίας     Έκτοτε    όλες  οι  εξουσίες,    μεταφέρονται   εις    τον  ισχυρότερο  κοινοβουλευτικά   συνασπισμό   και  κυρίως  στο  Πρωθυπουργό 

  Μετά    την Συνταγματική    αναθεώρηση   του  1986    μετατρέπεται  η    Ελληνική     Πολιτεία          σε  κομματικό    προτεκτοράτο  και  η    Ελληνική    Δημοκρατία,    σε  καθολική     Πρωθυπουργοκεντρική     Φεουδαρχία .         Διαμορφώθηκε  έκτατε   πολυνομία ,  η  οποία  διευκόλυνε  την  διαπλοκή, την  διαφθορά ,    την   γραφειοκρατία   και     θεσμοθέτησε     την     φοροδιαφυγή       Το  πελατειακό  σύστημα  εξουσίας   καθίσταται κυρίαρχο      εις     την    πολιτική     πρακτική    κυρίως   μέχρι    σήμερα.      Αποτέλεσμα    να    λειτουργούν      όλοι οι  πολιτικοί    σχηματισμοί    μόνο  πελατειακά,    Δυστυχώς   η  πρακτική,  του   πελατειακού    συστήματος ,  καθιερώνεται   στη δήθεν  Ευρωπαϊκή    Ελλάδα ,  ως  θεσμός  πλέον,   και  συνεχίζεται  μέχρι  σήμερα, ιδιαίτερα δυναμικά        Οι    αντιπολιτευόμενοι     πάντα    απαιτούσαν ,  οι    κυβερνώντες     ανεξαρτήτως  δημοσιονομικών    δυνατοτήτων αφειδώς    προσέφεραν    τα  απαιτούμενα   Η ψηφοθηρική   λαιμαργία   ήταν κυρίαρχη  των  πολιτικών   παιχνιδιών.         Εξ    αιτίας   αυτού  του  συστήματος,     επιβάλλεται,    η    απαξία  των  θεσμών,    των  εννόμων  λειτουργιών  του  κράτους ,   της     ισονομίας  των  πολιτών.                           Αποτέλεσμα  η   πολιτική    ολιγωρία    και  η   αδιαφορία   των    δημόσιων     οργάνων,    προς  τα  κρατικά &  δημόσια   θέματα.

Εκτιμούμε  ότι   αυτά  οδήγησαν  την  Ελλάδα , στην  σημερινή   οικονομική  κατάρρευση    Περίπου  δέκα  χρόνια  τώρα  η   χώρα  βρίσκεται  εις  την  δύνη   οικονομικών – κοινωνικών περιπετειών     Είναι   δε   σήμερα    προφανές ,   ότι   μια   ομάδα,  πολιτικών ,  έμφορτη  αντικρουόμενων   ιδεοληψιών,   διαχειρίζονται    τις    τύχες   της   Χώρας. Αποτέλεσμα  να   επικρατεί    φόβος  και  ανησυχία  ότι  οδηγούν    την  χώρα    σε  αβέβαιο  μέλλον!!                                                                  Ευχόμεθα    να  οδηγούν    σε  κάποιες  θετικότερες προοπτικές  ανάπτυξης .                       Είναι    καιρός,  να  γίνει  ουσιαστική  ριζοσπαστική  μεταρρύθμιση  του  Πολιτεύματος     Δημοκρατική   ριζοσπαστική     Βελτίωση  του  τρόπου   που  κυβερνώμεθα  σήμερα     Ασφαλώς  απαιτείται   η  συνεργασία   του  συνόλου     των    πολιτών.                                 Απαραίτητες   οι   Ριζοσπαστικές  αλλαγές   στην   ανάπηρη    Δημόσια  . Διοίκηση .                       Την    χωλαίνουσα    Δημόσια    Τάξη.   Την    ανήμπορη    Υγεία ,                                                             Τη  Δημοσιονομική    ανισορροπία   Την    κοινωνική     ανομία!!                                                  Την  μη    εύρυθμη   Πανεπιστημιακή  &  εκπαιδευτική   λειτουργικότητα .                                     Είναι   δεδομένο,  ότι  το  πολίτευμα    μιας    Χώρας     σταθεροποιείται   όταν    επιδεικνύεται   σεβασμός  προς  την  Δημοκρατία                                                                                                                           Οι  πολίτες και  κυρίως  οι  πολιτικοί  πρέπει να πιστέψουν  ότι  η  Δημοκρατία  δεν  είναι  ιδιοκτησία  κανενός     Ούτε   είναι  δανεικό  προϊόν   .   Η   προτεινόμενη    αναθεώρηση    πρέπει   να    είναι  θαρραλέα    με   προοπτική      εύρυθμης    και   μακρόχρονης    λειτουργικής    ευνομίας      και  σταθερότητας της    Ελληνικής    Πολιτείας                                                                                          ¨Όμως    οποιαδήποτε   Αναθεώρηση   Συντάγματος, δεν  μπορεί  να  επιφέρει την                                                                                                                                              προσδοκώμενη  βελτίωση,  εάν το πολιτικό  και   πολιτισμικό  στοιχείο  του  Ελληνικού  Λαού  δεν  βελτιωθεί,  με  ουσιαστική  Εκπαιδευτική   τουλάχιστον  Μεταρρύθμιση!!

Προκειμένου  να  προσεγγίσουμε   την καλύτερη  προοπτική  της  νέας  Αναθεώρησης θεωρούμε    ως    χρήσιμες   και   ωφέλιμες    τις  εξής    αναθεωρητέες   βασικές   μεταβολές  στο Πολιτειακό  καθώς  και    πολιτικό – Συνταγματικό  σύστημα  διακυβέρνηση  της  Χώρας..

Α/    Ασφαλώς  πρέπει να παραμείνει  ως  Προεδρευόμενη  Κοινοβουλευτική  Δημοκρατία  Προτείνουμε  ως   βασική      αλλαγή  την  άμεση  εκλογή  του  Προέδρου  από  τον  Λαό , Εξοπλίζοντάς  τον  θεσμό  με σοβαρές  αρμοδιότητες.  Εκτιμούμε  ότι  έτσι ο  θεσμός καθίσταται       ως     εξισσοροπιστικος   παράγοντας    σταθερότητας της  πολιτείας. Διαμορφώνεται  ισορροπία    με  την εκάστοτε  κυβερνώσα   εκτελεστική   και   ευρύτερα   την   πολιτική   εξουσία  Δεν  θεωρείτε  ότι  η  διαρχία   δημιουργεί  κίνδυνο  στο  πολιτικό  σύστημα .    Αυτό    το    διασφαλίζει    η  προτεινόμενη  επανίδρυση της  Γερουσίας. Προτείνουμε  να    εκλέγεται   με    Εξαετή  διάρκεια  θητείας .  Επαναληπτική  εκλογή,  για  δεύτερη  και  μόνο  θητεία,  πρέπει  να  εγκρίνεται  από  τα σώματα  Βουλής&  Γερουσίας                              Κατωτέρω  προτείνεται    σε  κοινή  συνεδρία   των  δύο  σωμάτων  να  υπόκειται    σε  έλεγχο  έκνομων  δραστηριοτήτων   ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας

Ως  συμβουλευτικό  όργανο   της  Προεδρίας της  Δημοκρατίας,    θα  πρέπει  να  συσταθεί  το  Ανώτατο  Εθνικό Συμβούλιο    [Α Ε Σ]      Αρχηγοί     κοινοβουλευτικών   κομμάτων     τέως   πρωθυπουργοί,   τέως Πρόεδροι   της Δημοκρατίας .   Πρόεδροι  Ανωτάτων   Δικαστηρίων.    Αρχηγός ΓΕΕΘΑ  και  ο  εκάστοτε  προκαθήμενος  της  Εκκλησίας  Ελλάδας

Το    Α Ε Σ    συγκαλεί   ο  Πρόεδρος  της   Δημοκρατίας    όταν  κρίνει  Εθνικά  αναγκαίο.                 ΟΙ  αποφάσεις  του  Α Ε Σ  θα  είναι  δεσμευτικές  για  την  εκτελεστική  εξουσία                            Θα  πρέπει  να    είναι  και   τελικός   αποδέκτης   αποδοχής   ή  απόρριψης   τοποθέτησης    στελεχών  σε  Δημόσιους    οργανισμούς   και   Ανεξάρτητες   Αρχές.  Ανάλογα  λειτουργεί   για     τους    προέδρους    των    ανωτάτων   Δικαστηρίων ,  καθώς  &  των  Διπλωματικών  μας  εκπροσώπων .         Μετά  από  ειδική  για   κάθε  περίπτωση  πρόταση της  Γερουσίας   ( ως   κατωτέρω  περιγράφω)

Β/Εθνικές  Κοινοβουλευτικές  εκλογές  , διενεργούνται  οπωσδήποτε    ανά  τετραετία Είναι  ιστορικά  επιβεβαιωμένο  ότι  η  απλή    αναλογική,  θα    επιφέρει    μεγάλες  δυσαρμονίες  στην  Ελληνική  πολιτεία     Η   εκάστοτε   προκύπτουσα     Κυβέρνηση   πρέπει    να   είναι   σταθερή προκειμένου  να  ολοκληρώνει  το  πρόγραμμά    της                                                 Εξαρτωμένη    μόνο   από    την  εμπιστοσύνη  της  Βουλής.     Ο  συνολικός  αριθμός των   μελλών  του   κοινοβουλίου   μέχρι  200 . Αναλογικά    με  το  μέγεθος  του  πληθυσμού .

 

Ως    όριο    ηλικίας     εκλογής   βουλευτού    το    35ο  έτος.  Δυνατότητα  μέχρι  τέταρτης  επανεκλογής        Σε  περίπτωση  ανατροπής  της  Κυβέρνησης,   η  αμέσως  επόμενη   θα πρέπει  να    έχει    ως  χρόνο  διακυβέρνησης,  το  υπόλοιπο  της  τετραετίας.                  Εθνικά   απαραίτητο   να    εκχωρηθεί   Ψήφος    στην   διάσπαρτη  ελληνική   ομογένεια,   και  να  εκλέγονται ως  βουλευτές  τουλάχιστον  έξη[6]  ομογενείς .                                                                        Συγχρόνως  να περιορισθεί  ο  αριθμός  της    λίστας    για    βουλευτές  επικρατείας .                                                                                   

 Γ/Επανίδρυση  της  Γερουσίας  Δημιουργείτε   προς  έλεγχο του  Κράτους   και  εποπτεία του  συνολικού  δημόσιου  χώρου.  Ανά  τετραετία    εκλογή  ενός   Γερουσιαστή  ανά  Νομό.                           Το  45ο  έτος  ως  κατάλληλο  όριο  ηλικίας   εκλογής.    Η  επανίδρυση  της  Γερουσίας  προτείνεται  προκειμένου  να    θέση    τέλος   στις   δυσλειτουργίες   του   Κρατικού    μηχανισμού           Με  ειδικές    μικρές     επιτροπές    Γερουσιαστών,  θα   δύναται  να   ελέγχει,  και   να  εγκρίνει  η  απορρίπτει  στελέχη  και    μηχανισμούς   του    Δημόσιου   χώρου.     Συγχρόνως  να  προτείνει,  αποδεχόμενη  ή  όχι   από    την  Βουλή,  προς  τον            Π  τ  Δ    ανώτατους  κρατικούς  λειτουργούς                                                                                                                                               Σε   κοινή   συνεδρίαση   Βουλής  και  Γερουσίας  επιβάλλεται  να  ασκούν έλεγχο, και     με  αυξημένη  πλειοψηφία , να  αποτυπώνουν    κριτική     για     μη  σύννομες  και  αντισυνταγματικές  δραστηριότητες  του Π  τ   Δ

Δ/  Περιορισμός  των  υπουργείων  και    αποκέντρωση  των  Κυβερνητικών  υπηρεσιών  από  την  πρωτεύουσα   προς  περιφερειακά  κέντρα.                                                                   Θεσμοθέτηση  μόνιμων   Γενικών  Γραμματέων    κοινής     πολιτικής    αποδοχής,    για   επταετή    θητεία.    Επιλεγόμενοι    από    Βουλή    και   Γερουσία ,    από   το    ανώτερο    δημοσιοϋπαλληλικό      προσωπικό .   Τουλάχιστον     στα    υπουργεία      Οικονομικών ,    Παιδείας,  Δημ.  Διοίκησης ,  Εθν.   Αμύνης. και  Εσωτερικών.                                                                                                                                                                                                       Ομοίως  και   οι  ηγεσίες  των  Ανεξάρτητων  Αρχών,  μετά  από  πρόταση  της  Γερουσίας , να  ορίζονται  από  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας                                                                                                          Ε/Δικαιοσύνη .  Αναγκαία  η  επανίδρυση  του  Συνταγματικού  Δικαστηρίου.                          ,  το  οποίο    θα αποφαίνεται   άμεσα  για  την  εγκυρότητα  ψηφισμένων    νομοθετημάτων.                                                  Είναι απαραίτητο       να    γίνονται    απολύτως    σεβαστές   και    άμεσα    λειτουργικές   οι  αποφάσεις  του  Συμβουλίου της  Επικρατείας,,                                                                                                     Επιλογή   της   ηγεσίας    των  Ανωτάτων   Δικαστηρίων:    Είναι     τελείως  απαραίτητη  η  απαγκίστρωση  του  δικαστικού  σώματος  από  την  Εκτελεστική  Εξουσία                              Θα  πρέπει  να προτείνονται  τρείς  για  κάθε ανώτατο  θεσμό,  από  τις  ολομέλειες   των  Δικαστικών  οργάνων ,  προς  έγκριση  από  την  Γερουσία.     Το  επικρατούν  στέλεχος,    προτείνεται    προς αποδοχή  ή  όχι  από   τον  Π τ Δ                                                                                         Απαραίτητο  όπως  εκ  βάθρων   αναδιοργανωθεί  το  ΔΙΚΑ.Ι.ΚΟ  σύστημα  στην  Χώρα  μας  Δεν    είναι     δυνατό    εκτός  των  άλλων     δικαστικών    δυσχερειών    να  συνεχίζουν  να  χρονίζουν  επί  σειρά  ετών  δικαστικές   υποθέσεις   Θα  πρέπει  να  εξαλειφτεί  κάποτε  η  κακοδαιμονία,    της    αντικρουόμενης    πολυνομίας,    στο  όλο    νομικό   μας   σύστημα

Στ/   , Να  Στερείται  του  δικαιώματος  επανεκλογής   διατελέσας  Υπουργός,  για  τα  επόμενα  τρία  χρόνια. Βουλευτής αναρριχώμενος  ως  υπουργός να  εκπίπτει  της  Έδρας                                                                                                                           Οι    χρηματίσαντες    Υπουργοί   και οι   αιρετοί  άρχοντες,  διώκονται  κατά  τον  νόμο  ως              οι  Έλληνες  πολίτες.

Ζ/  Εκλογικό  Σύστημα τέτοιο  ώστε  να  εξασφαλίζει εύρυθμη  λειτουργία  του  Κράτους   Δυεδρικά  έως  τετραδικά  τμήματα  περιφερειών ,με  σμίκρυνση  εκλογικών    περιφερειών    Σε  μερικές    μόνο    περιοχές  θα  παραμείνουν    μονοεδρικά                 Προτείνεται  ώστε,  αφ ενός  το  εκλογικό  σώμα  να  γνωρίζει  καλύτερα  και  να  ελέγχει  τον  εκλεγόμενο.   Αφετέρου  θα  περιορίζονται  τα  αβάσταχτα   προεκλογικά   κοστολόγια  των    υποψηφίων    βουλευτών    πού  δημιουργούν    ανεπιθύμητες    εμπλοκές!

Η/  Ανά  διετία οικονομικός  έλεγχος  των  πολιτικών  σχηματισμών,  από  ειδικά  συνιστώμενη  επιτροπή  από  την    Τ τ Ε     Θα  πρέπει  να  Προεδρεύετε  από  ανώτατο  εισαγγελικό  λειτουργό.

Θ/  Αυτοδυναμία  διοικητική  και   οικονομική  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση Να  ορισθούν  μεγάλοι  δήμοι   ως  Μητροπολιτικοί  Κάποτε  πρέπει  να καταφέρουμε να αποκεντρώσουμε  το  Κράτος  από  το  ασφυκτικό   και    δυσλειτουργικό  κέντρο.

Ι/  Άμεση  ίδρυση  ιδιωτικών  πανεπιστημίων και  ξενόγλωσσων  τμημάτων  στα  Δημόσια Πανεπιστημιακά   ιδρύματα

Ια/Υποχρεωτική  Αξιολόγηση  ανά  διετία  Διευθυντών  και  τμηματαρχών  του  δημόσιου  τομέα   Απάλειψη    των  νόμων  περί  Ενιαίου  Μισθολογίου  και  Ιεραρχικής  Δομής της  νομοθεσίας του  1981-85   και  όσες   άλλες  σχετικές  διατάξεις  που  ακολούθησαν             και  κατέστρεψαν  την  κρατική  μηχανή.

Ιβ/Σεβασμός στην  ιστορία και   το  πνευματικό  έργο  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδας  καθώς   και    την  χριστιανική  πίστη,  της  συντριπτικής  πλειοψηφίας  των  Ελλήνων

Κατά  την  ταπεινή  μου  κρίση  προσπάθησα  να  αναδείξω  και  να  παρουσιάσω  θέσεις  και  προτάσεις  για  την  βελτίωση  της  πορείας  της  Ελληνικής  Πολιτείας                   Ασφαλώς    μέρος  των  προτάσεων,  εις  το  παρόν  κείμενο,  είναι    ιδιαίτερα     χρήσιμες  &  απαραίτητο  εις  την  προτεινόμενη  αναθεώρηση  να ενσωματωθούν      Παροτρύνω  ώστε  κάποτε     για  άμεση    και    αναγκαία     συσπείρωση    των    πολιτικών   δυνάμεων  να  συναινέσουν   για    δημιουργία                    ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ                                                                                                  προκειμένου   ν ανατείλει          Η     Δ¨    Ελληνική  Δημοκρατία

¨

ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΓΕΡΟΝΤΗΣ

Πρόεδρος Think-tank   Παρέμβαση

 

 

Category: Προτεινόμενα άρθρα

Leave a Reply

 

Το σχόλιο της ημέρας

Διαφήμιση

Ροή Ειδήσεων
Εφημερίδες


Φωτογραφία της ημέρας