Ὁ Ἄγγελος Καλογερόπουλος συνομιλεῖ μὲ τὸν Γιάννη Ἀρβανίτη -πρωτοψάλτη, μουσικολόγο καὶ ἐρευνητὴ τῶν μουσικῶν χειρογράφων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς- γιὰ τὴν μουσικὴ κλήση, γιὰ τὴν κατάσταση τῆς  νῦν ἐν χρήσει ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ στερεότυπα καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς συνεχοῦς μελέτης καὶ ἔρευνας χωρὶς προκαταλήψεις.
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ παράδοσή μας εἶναι μιὰ κληρονομιὰ οἰκουμενικῶν διαστάσεων στὴν ὁποία άνήκουμε καὶ δὲν μᾶς ἀνήκει.
Ἡ συζήτηση μὲ τὸν Γ. Ἀρβανίτη ἀναδεικνύει τὴν ἀνάγκη νὰ σκύψουμε μὲ ἐπιμέλεια στὴν παράδοση αὐτὴ  καὶ νὰ τὴν ἀναδείξουμε σὰ μιὰ αστείρευτη πηγὴ μέσα στὸν σύγχρονο κόσμο ποὺ ἤδη ὑποφέρει ἔντονα ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ξηρασία.

Η συζήτηση έγινε στο πατάρι του βιβλιοπωλείου “Εν Πλω”.